Klantvraag Retail 2013

De klant merkt dat de afdeling inkoop een professionaliseringsslag moet maken op het gebied van interne en externe communicatie. De kwaliteit van de communicatie (mondeling en schriftelijk) loopt niet in lijn met de de ingezette strategie en marktvraag.

Na een grondige analyse zette Trainingpartners een verbeterproject in gang waar een combinatie van training en coaching on the job een verandering in gang wordt gezet. Hierdoor pasten de medewerkers het getrainde direct toe in de praktijk en dit stelde de organisatie in staat meteen te sturen op resultaat. Om dit proces verder te borgen adviseerde Trainingpartners een aanpassing van de managementstructuur. Dit advies is overgenomen. Ook hierbij werd training en coaching on the job toegepast.

Resultaat na twee maanden

  • Een significant betere klantperceptie
  • Motivatie en output van de medewerkers merkbaar gestegen
  • Heldere aansturing leidt tot efficientere werkwijze
  • Door de efficiënte werkwijze wordt de werkdruk beter verdeeld
  • Logistieke processen zijn helder in kaart gebracht en verbeterd