Klantvraag Incassobedrijf 2012

Het bedrijf wordt overgenomen. De nieuwe eigenaar is ervan overtuigd dat hard incasseren niet efficiënt genoeg meer werkt in de huidige markt. Trainingpartners wordt gevraagd om een meer klantvriendelijke klantbenadering bij de incassomedewerkers te ontwikkelen zonder het uiteindelijke incassodoel (betalen) uit het oog te verliezen.

  • Trainingpartners verrichtte een onderzoek naar de huidige werkwijze t.o.v. de gewenste werkwijze, stelde heldere uitgangspunten vast en bepaalde de meetmethodiek.
  • Trainingpartners ontwikkelde een maatwerktraining waarin de genoemde uitgangspunten werden verwerkt en meetbaar zijn gemaakt.
  • Trainingpartners verbond hier een intensieve coaching on the job aan voor alle incassomedewerkers die deelnamen aan de training.
  • Coaching leidinggevenden om de nieuwe methode in te bedden in de dagelijkse werkwijze en aansturing.

Resultaat na twee maanden

  • Incassoresultaat significant en meetbaar beter (+10% effectief meer betalingen)
  • Klantreactie (gepeild) significant hoger
  • Interne acceptatie werkt positief op werksfeer