Klantvraag medewerkers mobiliteit na faillissement 2012/2013

Na een groot faillissement wordt een fors aantal medewerkers en leidinggevenden door curatoren gevraagd te blijven voor de afwikkeling. De afwikkeling betrof verschillende werkmaatschappijen. Gedurende deze periode hebben de medewerkers de optie om zichzelf voor te bereiden op terugkeer naar de arbeidsmarkt.Daarnaast is de behoefte van de curatoren om de mensen zo lang mogelijk te motiveren tijdens hun verblijf in een moeilijke periode.

Trainingpartners werd gevraagd om een behoefteanalyse te maken van de wensen die mensen hadden. Er bleek behoefte te bestaan om de leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Op basis van deze behoefte is Trainingpartners aan de slag gegaan met de medewerkers en ontwikkelde een compact maatwerkprogramma op twee niveaus verspreidt over zes maanden.

Het programma bestond uit:

  • Zes daagse management development/strategie programma voor leidinggevenden
  • Drie daagse management kennismakingstraining voor supervisors
  • Personal coaching en intervisie voor iedere deelnemer na ieder trainingsblok
  • Een gecombineerde online managementgame met eindpresentatie voor de opdrachtgevers (directie en curatoren)
  • Een eindadvies per deelnemer
  • Nazorg na drie maanden

Resultaat

  • Hoge waardering en motivatie bij de deelnemers
  • Hoge waardering van opdrachtgevers en sponsoren (directie en curatoren)
  • Sterk verbeterde uitgangspositie van de deelnemers op de arbeidsmarkt