Klantvraag Logistiek 2013

Een logistieke dienstverlener groet sterk en moet opschalen om de dienstverlening aan hun klanten verder te professionaliseren. Daarnaast is er intern geen duidelijke managementrapportage.

Trainingpartners wordt gevraagd een training- en coachingsprogramma te ontwikkelen teneinde de medewerkers verder te helpen de professionaliteit van dienstverlening naar hun klanten te verhogen. Daarnaast moet er een rapportagetool worden ontwikkeld.

Trainingpartners adviseert na een onderzoek en gesprekken met de klanten om een ‘Custumer Contact Team’ (CCT) te realiseren waarin gespecialiseerde en dedicated medewerkers het klantcontact verzorgen. Training alleen zal niet leiden tot een gewenst succes, er is een nieuwe gestructureerde aanpak nodig. De klant neemt het advies over.

Het CCT wordt door Trainingpartners uitgedacht en ingericht. Daarnaast wordt er een maatwerktraining ontwikkeld in combinatie met coaching on the job. Hier worden de medewerkers van het CCT geholpen de professionaliteit van dienstverlening snel te ontwikkelen en verbeteren.

Er wordt een dashboard rapportage door Trainingpartners ontwikkeld waarin heldere managementinformatie is opgenomen. Het dashboard maakt in één oogopslag inzichtelijk wat de actuele situatie is en welke beslissingen moeten worden genomen.

Trainingpartners ondersteunt als coach bij diverse processen gedurende het hele traject.

Resultaat is nog steeds ongoing.